போட்டோ , வீடியோ எடுப்பதற்கு Eye-Fi card இன் நன்மைகள்

Eye-Fi card ஐ உங்கள் டிஜிடல் கமராவிற்கு போட்டு படம்,வீடியோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போதே உங்கட கண்ணணியில் அவற்றை upload செய்யலாம்.

இதற்கு உங்களுக்குத் தேவை

1. டிஜிற்ரல் கமரா
2. Eye-Fi memory card இதுவும் ஒரு wireless memory card
3. வீட்டு Wi-Fi network ( wireless network)

வீட்டுக்கு 25 மீற்றர் தூரத்தில் எடுக்கும் போட்டோ அல்லது வீடியோக்களை இவ்வாறு upload செய்யலாம்

தூர இடங்களுக்குச் சென்று அதாவது விடுமுறைக்கு சென்று உங்கள் கமராவில் எடுக்கும் போட்டோ அல்லது வீடியோக்களை உங்கள் Eye-Fi card உங்களது iPhone, iPad, or Android க்கு நேரடியாக மாற்றும் வசதிகொண்டது.

இனிமேல், கமராவில memory card நிரம்பிவிட்டுது எண்ட பிரச்சனைக்கே இடமில்லை.என்ன யோசனை? சுற்றுலா போங்கோ எவ்வள போட்டோ அல்லது வீடியோவேண்டுமெண்டாலும் எடுங்கோ..........!


மேலும் விளங்கிக் கொள்ள இந்த வீடியோவைப் கிளிக்குங்கோ!!


நன்றி : www.eye-fi

No response to “போட்டோ , வீடியோ எடுப்பதற்கு Eye-Fi card இன் நன்மைகள்”